За
GERMANY SOLAR

Germany Solar Ltd. е основан през 2022, като нейните основатели имат близо 40 години кумулативен опит в областта на ВЕИ. Нашата цел е да предлагаме най - новите и иновативните световни тенденции в областта на възобновяемите енергийни източници, включващи фотоволтаични централи, вятърни централи, системи за съхраняване на ел. енергия и инсталации за производство и съхраняване на „зелен водород“.

germany solar panels

Нашите системи са с гарантирана дълготрайност, тъй като използваме само висококачествени компоненти, известни с изключителната си издръжливост и най-щадящите и безпроблемни процеси на рециклиране в края на експлоатационния им живот. Този стремеж към качество гарантира, че нашите системи не само работят надеждно в дългосрочен план, но и имат минимално въздействие върху околната среда, когато евентуално бъдат изведени от експлоатация.

За да осигурим допълнително вашето спокойствие, предлагаме цялостна застраховка на цялата система, която покрива различни рискове, включително кражба и вандализъм. Това означава, че можете да разчитате на целостта и сигурността на вашата инвестиция от всички гледни точки - както при отличното изграждане на системата, така и при нейната сигурна експлоатация.

За да гарантираме, че вашата система работи оптимално по всяко време, ние въведохме годишна програма за поддръжка специално за изгражданите от нас паркове. Тази програма гарантира възможно най-бързата реакция при всякакви проблеми, като гарантира, че дори кратките периоди на престой или повреда се отстраняват своевременно от нашите специалисти.

germany solar

"

GERMANY SOLAR

  • Germany Solar Ltd. си партнира само с реномирани и доказани марки от Kлас 1 в индустрията като Sungrow, Huawei, Fronius, SMA, Growatt, Jinko, Risen, Trina, Longi, Bauer, JA Solar, VanderValk, Aerocompact, Es Dec, ABL, BYD, LG и много други.

Партньори

Brands we work with